Sheldan Nidle – 25 augustus 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! De huidige wereld is er een waarin de oude manieren nog steeds van kracht zijn. Zowel financiële als culturele gebeurtenissen bereiden zich voor om te verschijnen. Het duister domineerde dit oppervlak bijna 13 millennia lang. Een dergelijk langdurige mate van controle heeft een aantal culturele precedenten geschapen die nu aangepast dienen te worden. Jullie zullen bevrijd worden van een schijnbaar eindeloze schuldenslavernij en een constante overlevingsdrang. Deze twee zaken zullen ophouden door de komst van een schuldenkwijtschelding en toekomstige voorspoed. De duistere cabal begrijpt dat haar elementaire fundamenten omgevormd zullen worden en dat ze van jullie afgezonderd zullen worden. Deze zaken zijn een banvloek voor ze. Hun vechten-tot-het-einde houding mag de zaken dan vertraagd hebben maar hun lot is beslist bezegeld door de Hemel. Het duister heeft haar eigen graf gegraven. Ze is bankroet, verzadigd met onbruikbare fiatvaluta en niet in staat haar leugens en omvangrijke insinuaties overeind te houden. Samengevat zal ze snel haar eigen ondergang kunnen aanschouwen. Groeperingen zijn op het moment een aantal scenario’s aan het onderzoeken volgens welke dit alles zal eindigen. Het zal arrestaties en schandalen inhouden evenals een hervorming van bestuur dat het jullie mogelijk zal maken de waarheid omtrent wat er sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, te ontdekken.

Amerika werd een wereldmacht en draaide met grote snelheid ieder scenario dat het sinds het einde van de Burgeroorlog had gevolgd, terug. Amerika verzaakte haar civiele- en isolationistische tendens te volgen en werd in plaats daarvan het nieuwe Britse Rijk. Dit proces veranderde de lijn van Amerika drastisch. Het werd een land dat zocht naar het zich vestigen als een geduchte verdediger van het oude rijk dat het ooit weerstond. We zagen hoe Amerika een pakket leugens creëerde met de huidige UFO-doofpot als gevolg. Het vocht onwetmatige oorlogen en volhardde in een toonbeeld dat de levens van vele jonge Amerikanen volledig veranderde. Amerika profileerde zich als een oligarchie die zijn spierballen toonde om te laten zien hoe machtig ze wel niet geworden was. Amerika was bezig haar ziel te verkopen en te veranderen in iets waarvoor Jefferson en zijn vele compagnons hadden gewaarschuwd. Amerika creëerde een natie om de rijken en machtigen te ondersteunen. De machtigen waren in aantal sterk toegenomen, eindigend in een climax tijdens de Burgeroorlog. Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog had deze nieuwe kliek haar formele machtspositie ingenomen.

De rest van de 20e eeuw was een herhaling van wat Engeland had gedaan om haar status van grote machthebber te behouden. De kunstmatig tot stand gebrachte depressie was in feite een opstapje naar de Tweede Wereldoorlog. Amerika kwam uit de oorlog tevoorschijn als een dominante macht en riep een koude oorlog in het leven om deze dominante positie te behouden. Haar kapitaal om het wrede spoor van de Anunnaki te volgen waarborgde haar rol als belangrijkste natie waaruit het duister haar belangrijkste handlangers selecteerde. Maar de verklaring van Anchara en het vertrek van de Anunnaki in de mid-negentiger jaren veroorzaakten een struikelblok dat uiteindelijk werd gemarkeerd door 9/11 en de daaruit voortvloeiende oorlogen in Afghanistan en Irak. Dit gaf hen tijdelijk de mogelijkheid een decennium langer te blijven zitten en dat brengt ons bij de huidige problemen. Eindelijk is het de tijd waarin het onvermijdelijke echt geschiedt. De huidige wereld bevindt zich in een vergrendeling door wat wij en onze bondgenoten aan het opzetten zijn. We hebben zowel de Hemel als onze Aardse bondgenoten beloofd niet veel meer te verklappen. Het duister weet dat een aantal beslissingen tegen hen genomen is en dat een grootse wettelijke macht zich voorbereidt om hen neer te halen.

We staan momenteel aan een afgrond. Een aantal acties gaan in hun eigen vastgestelde tempo door. We kijken ingespannen toe terwijl alles zich uitspeelt. Deze tijd zal een einde maken aan jullie oordeel over jezelf door het beeld dat jullie sinds je kindertijd hebben. Met de val van het duister kunnen jullie eindelijk ervaren waar vrijheid werkelijk over gaat. Toen de Anunnaki 20 jaar geleden weggingen vroegen ze de cabal in alle ernst hun werkwijze op te geven en in plaats daarvan overvloed en nieuw bestuur te laten bloeien. De cabal besloot hier tegen in te gaan en in het volgende decennium stelde de Amerikaanse cabal haar dominantie zeker. Deze dominantie sleet terwijl de wereld zich herstelde van de daden van de Amerikanen. We vragen jullie geduldig te zijn en je te realiseren wat er zich achter gesloten deuren afspeelt en geheim wordt gehouden. De cabal probeert dit op een of andere manier om te keren. Er zijn nu teveel personen die afweten van de werkwijzen van de cabal om ze nog eens te laten winnen. Weet daarom diep in je hart dat jullie hebben gewonnen en dat dit binnenkort wordt gemanifesteerd. Dan zullen jullie worden bevrijd en manifesteert zich een nieuw rijk voor jullie ogen.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld zit nu in een grote transformatie. Meer dan twee decennia geleden bracht de Hemel een eerste contact team in wiens vooraanstaande opzichters de gezegende orden van zuster- en broederschappen zouden zijn, die bestaan uit Gaia’s orden van Opgestegen Meesters. Aanvankelijk moesten wij voor deze goddelijke realiteit een plan formuleren om het duister te vervangen door een nieuw Licht. Na een decennium van misstappen keerde het tij langzaam in het laatste gedeelte van het eerste decennium van de 21ste eeuw. We waren toen in staat een aantal passende strategieën te bedenken waarmee we onze verschillende doelen konden bereiken. Het allerbelangrijkste deel hiervan was om aan de vele oude families uit te leggen hoe de enorme hoeveelheid hulpmiddelen die gedurende eeuwen was verzameld gebruikt kon worden om de macht en de hulpmiddelen van de duistere cabal teniet te doen. Dit wordt momenteel volledig uitgelegd aan deze talloze facties en een plan is op dit moment operationeel. De deadline voor de uitvoering van dit gewijde plan komt in zicht.

Dit plan is in aantocht zelfs nu het duister dreigt het oppervlakterijk terug te storten in een economische ramp. Hier vragen we jullie je te focussen op succes. Het duister wordt niet toegestaan dit rijk in enigerlei vorm van chaos te storten. Of het nu economisch, filosofisch of zelfs een voorwendsel is om weer een oorlog te beginnen. Tot dusverre falen hun pogingen. Het duister kan niet aan haar zelfgekozen noodlot ontsnappen. De tijd van de Hemel om hun domheid toe te staan en jullie in het duister te houden is eindelijk ten einde. De valstrikken in de plannen van het duister worden aan hen onthuld terwijl ze toekijken. Daarom, mijn beste Gezegenden, wees sterk en vertrouw op de Schepper en de vele aangewezenen om de grootse Hemelse plannen tot wasdom te laten komen. De informatie moet geheim blijven totdat de ongeziene delen van ons plan zich volledig hebben gemanifesteerd. Geliefden, wees dankbaar aangezien deze tijd bijna daar is.

We besluiten onze boodschap die voor iedereen met vreugde en naderend succes is gevuld. Lang geleden gaf de Hemel dit oppervlakteland gedurende een vastgesteld aantal millennia aan het duister. Deze “lease” loopt nu af. Het Licht werd een gewijd mandaat gegeven en bereidt zich voor het duister te verwijderen en jullie naar een nieuw land te brengen waar jullie vrij en waarachtig welvarend zijn. Gebruik deze tijd om je voor te bereiden hoe en waar jullie de goddelijke werkwijzen, waarmee jullie je ware doelen van je hart in werking zullen stellen, kunnen bereiken. Tezamen zullen we dit rijk opnieuw vormgeven en ons verenigen met onze spirituele -, binnenaardse – en ruimtefamilies. In deze tijd van volledig bewustzijn zullen jullie leren over jullie spirituele en intuïtieve vaardigheden. Let op hoe deze krachten toenemen en weet, Geliefden, dat jullie worden klaargestoomd voor een heel glorieuze tijd! We gaan zien hoe Gaia zich hierop voorbereidt en hoe jullie je broeders en zusters van het Licht gaan ontmoeten! Halleluja! Halleluja!

Vandaag is er weer een boodschap uitgegaan. De decreten van de Schepper zijn zich aan het manifesteren. Wees verheugd en wees klaar om vele giften te ontvangen. Wees goed voorbereid om je vaardigheden te gebruiken om een nieuwe en geweldige realiteit te smeden! Goede dingen gebeuren voor degenen die wachten! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization